DSC03760
Laikraščio iškarpa
Įspūdingi interjerai
Laiko nepaliestas
Kontrastų darna
Boso būstinė
Interjero nuotraukos žurnale ŽMONĖS